Jobba smartare i 5 steg


Beskrivning
Vill du få mera kontroll över din arbetssituation är det här kursen för dig. De nya verktyg, metoder och rutiner som kursen ger, leder till att du kan arbeta smartare så att du får tid, mer ork och mer arbetsglädje. Kursen lotsar dig mot en framtid där du har hittat nya och effektiva sätt att jobba. Kursen är en självstudiekurs, och den passar både för grupp och individ. Du har tillgång till den i nittio dagar från registreringsdagen.

För mer information kontakta oss på info@towards.se.

Innehåll
 • INTRODUKTION
 • Modul 1 - Introduktion
 • Välkommen hit!
 • Din personliga reflektionsdagbok
 • Ladda hem din reflektionsdagbok
 • Självskattning
 • Goda och jobbiga nyheter - och din första övning
 • STEG 1 - Använd dina styrkor
 • Kursens 5 steg
 • Introduktion Steg 1
 • Dina personliga styrkor - bakgrund
 • Utveckla dina styrkor
 • STEG 2 - Ta ut kursen
 • Introduktion steg 2
 • Skapa din vision
 • Sätt utmanande mål
 • Berätta om dina mål
 • STEG 3 - Skapa hjärnvänliga system
 • Introduktion steg 3
 • Öka din kapacitet
 • Rensa och organisera
 • 1. Förbered
 • 2. Sortera
 • Steg 4 - GÖR RÄTT SAKER
 • Introduktion steg 4
 • Planera och prioritera
 • Hur prioriterar du?
 • Hantera andras krav och önskamål
 • Testa och utvärdera planeringssystem
 • Steg 5 - Skapa bra rutiner
 • Introduktion steg 5
 • Vikten av bra rutiner
 • Nio rutiner att testa
 • Timeboxing
 • Avslutning
 • Skatta dig själv
 • Kursutvärdering
 • Tack och lycka till
Regler för genomförande
 • Alla avsnitt måste fullgöras
 • Leder till ett kursintyg med giltighetstid: För alltid